Financijski izvještaji

Povratak na dokumente

Dokumenti:


FIN. IZVJEŠTAJI ZA 2023. GOD.

- OBJAVA 05.02.2024.g.


POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU (30.01.2020.)

proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019. GODINU

Za razdoblje: 01.01.2019. – 31.12.2019.g.


Obrasci financijskih izvještaja za 2019. godinu

za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.


BILJEŠKE UZ FIN. IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE


Financijski plan - opći dio - rashodi

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.


Financijski plan - opći dio - prihodi

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.


Financijski plan - sažetak općeg dijela

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.


Plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.


Plan prihoda po izvorima financiranja

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.


Plan rashoda proračuna 2018

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.g.


Plan vlastitih prihoda-konsolidiranih 2018

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.g.


Plan vlastitih rashoda-konsolidiranih 2018

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.g.


Plan rashoda proračuna

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.g


Plan vlastitih prihoda

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.g


Plan vlastitih rashoda

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.g


Bilješke - Financijski izvještaj 2017. godina

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2017. godine


Potvrda - FINA

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika


Financijski plan 2017.-2019. - Sažetak općeg dijela

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA UČENIKA SUŠAK ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU


Financijski plan 2017.-2019. - Opći dio

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA UČENIKA SUŠAK ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU


Financijski plan 2017.-2019. - Obrazloženje

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOMA UČENIKA SUŠAK ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU


Bilješke

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2016. – 31.12.2016. GODINE


Obv – Izvještaj o obvezama

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA


BILANCA

Stanje na dan 31. prosinca 2016. godine


PVRIO – Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA


RasF – Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifika- cijia

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI


PR-RAS – Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA


Referentna stranica

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika


Kontakt i gdje smo

Kako doći do nas?

Karta

Srednje škole

Škole u blizini našeg doma.

Pogledajte

Dokumenti

Nabava, natječaji, sjednice...

Pogledajte